Handelsbetingelser & Privatpolitik

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”148px|||||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_post_title][et_pb_text _builder_version=”4.10.5″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Handelsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra Hillerup, Gabelsparken 96, 6740 Bramming, ved Karina Hillerup Rimmen.
Hillerup – Livsforandring Ergoterapeut & Coach er en integreret del at ovennævnte firma, hvorved ydelser solgt i det navn, også er underlagt nedenstående handelsbetingelser.
Udtrykket ”ydelser” er i nærværende forretningsbetingelser anvendt som en samlebetegnelse for de varer og arbejdsydelser, som leveres af Karina Hillerup Rimmen, herunder 1:1 sessioner, forløb, workshops, foredrag mm. uagtet om det foregår ved fysisk fremmøde eller online, samt produkter så som e-bøger, PDF-redskaber o.lign. Listen her er ikke udtømmende angivet.

Tilmelding via mail til både online og fysiske produkter indebærer, at du tilmeldes k-hillerups nyhedsbrevsliste. Du vil til enhver tid kunne framelde dig denne igen. 

Afvikling, ændring og aflysning
Karina Hillerup Rimmen har ret til, senest 24 timer inden aftalt tidspunkt for levering af den bestilte/købte ydelse, at ændre tidspunktet for leveringen heraf. Sådanne ændringer sker undtagelsesvist, men hvis en ændring er nødvendiggjort, vil en alternativ leveringsdato/tid snarest muligt blive fastlagt af Karina Hillerup Rimmen.
Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af allerede erlagte beløb.
Karina Hillerup Rimmen har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af den del af det erlagte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r).

Du er selv ansvarlig for at møde, ringe op eller logge på til de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse, samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Karina Hillerup Rimmen fraskriver sig et hvert ansvar i denne forbindelse. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på følgende e-mail adresse: kontakt@k-hillerup.dk

Betaling og betalingsbetingelser
Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusive moms.
Betaling foregår med MobilePay eller via bankoverførsel. Så snart din betaling er modtaget, vil du senest to hverdage herefter modtage en kvittering på din mail.

 

Alle ydelser skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Der kan nærmere aftalte omstændighederne indgås særskilt og særlig aftale om ratebetaling, med faste betalingsfrister. Tilmelding/bestilling er bindende, uanset hvilken betalingsform der aftales, og du forpligter dig således til at betale det samlede beløb/samtlige rater uanset om du måtte vælge at stoppe/springe fra førend den fulde ydelse er leveret. Allerede erlagt betaling returneres ikke.
Forsinket eller udebleven betaling anses ikke for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.
Ved forsinket/udebleven betaling følges Rentelovens regler i forhold til morarente.

Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som Karina Hillerup Rimmen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser, er til enhver tid begrænset til direkte skade og tab, og er til enhver tid begrænset til maximalt 50 % af prisen på den ydelse som erstatningsansvaret vedrører. Karina Hillerup Rimmen kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for indirekte skade eller tab og kan aldrig holdes personligt ansvarlig.

Rettigheder
Alle immaterielle rettigheder (og andre ejendomsretlige rettigheder) forbliver hos Karina Hillerup Rimmen. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder og/eller ejendomsretlige rettigheder, der opstår i forbindelse med Karina Hillerup Rimmen levering af ydelser (herunder information, modeller, knowhow, koncepter, processer eller lignende) tilhører Karina Hillerup Rimmen.
Karina Hillerup Rimmen har alle rettigheder til leverede ydelser, hvad enten de er leveret live, digitalt eller trykt. Ved køb opnås alene en personlig og privat brugsret til det købte, og intet i disse forretningsbetingelser eller i en underskrevet kontrakt (eller offentliggørelse i øvrigt) skal fortolkes som en overførsel af rettigheder eller tildeling af licens for så vidt angår Karina Hillerup Rimmens intellektuelle ejendomsret eller ejendomsretlige rettigheder. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Karina Hillerup Rimmen. Karina Hillerup Rimmens navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden forudgående skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Karina Hillerup Rimmens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Karina Hillerup Rimmen berettiget til en bod på DKK 100.000 (hundrede tusinde) pr. overtrædelse. Hvis der er tale om den samme fortsættende overtrædelse, beregnes konventionalboden for hver påbegyndt måned.
Karina Hillerup Rimmen er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.
.

Fortrydelsesret for forbrugere
Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Karina Hillerup Rimmen. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af ydelser med digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedeoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.
Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået/bestilling afgivet. Karina Hillerup Rimmen yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen.
Uanset indholdet af dit køb, skal du indenfor de 14 dage give Karina Hillerup Rimmen udtrykkelig meddelelse, såfremt du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mailadresse. Alternativt bortfalder din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser. Er levering af ydelsen allerede påbegyndt, vil du blive afkrævet betaling for denne del samt af Karina Hillerup Rimmens allerede afholdte udgifter.
Leverede ydelser skal returneres til Karina Hillerup Rimmen inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når Karina Hillerup Rimmen har modtaget den returnerede ydelse i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest fem måneder fra meddelelsen om fortrydelsen.

Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt Karina Hillerup Rimmen med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere
Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du henvende dig til Karina Hillerup Rimmen på ovennævnte e-mailadresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting
Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i København som første instans.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” text_font=”Noto Sans||||||||” text_font_size=”15px” global_colors_info=”{}”]

Privatpolitik

I forhold til persondataforordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018, bestræber jeg mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Dine data, som du udleverer ved optegnelse til mit nyhedsbrev, er de eneste oplysninger som der opbevares her på webstedet. Derudover er det kun ifølge aftale med dig, hvis du opgiver anden data, for at jeg kan hjælpe dig bedst muligt. Disse data er ikke at finde på websitet, men kun som noter hos mig, og slettes så snart du ikke længere er i forløb hos mig.
Sender du mig mails med private oplysninger, opbevarer jeg disse i mit mailsystem. Deler du oplysninger med mig via Facebook eller andre sociale medier er dit eget ansvar. Dette gælder også beskeder sendt via Messenger.

Hvad forstås ved personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. Disse informationer indsamles for at optimere din brugeroplevelse og med henblik på at kunne målrette relevant information og tilbud til dig. Det gælder f.eks., når du benytter k-hillerup.dk og du skriver dig op på min mailliste. Dine data opbevares ene og alene til udsendelse af nyhedsbreve samt til at oplyse dig om kommende nyheder. Jeg deler ikke dine data med andre.

Når du giver mig din e-mailadresse, giver du samtidig samtykke til, at jeg må sende dig mine nyhedsbreve. Ved tilmelding til mit nyhedsbrev foregår det med dobbelt-opsign, hvilket betyder, at jeg sikrer, at kun de personer som selv har skrevet sig op, lander på min nyhedsbrevsliste.
Du kan til enhver tid afmelde dig mit nyhedsbrev i bunden af mine nyhedsbreve, hvorefter alle data vil blive slettet med det samme.

Opbevaring af personoplysninger

Det er her på WordPress, at jeg opbevarer e-mailadresser, og som overholder GDPR’s retningslinjer.
Jeg opbevarer din e-mailadresse og dit navn indtil du afmelder dig eller indtil k-hillerup.dk ophører.

Når du som besøgende på k-hillerup.dk skriver kommentarer på hjemmesiden, indsamles de data, som vises i kommentarformularen, og også din IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

Jeg anvender Google Analytics og cookies for at kunne spore hvorfra vores trafik kommer. Skriver du en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.
Hvis du skriver en kommentar på k-hillerup.dk kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Dette er til din fordel, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.
For at kunne anvende kontaktformularer på k-hillerup.dk skal du krydse af i feltet med, at du godkender min hjemmesides håndtering og opbevaring af dine data. Benytter du dig af mine kontaktformularer registreres dit navn samt din e-mail adresse. Disse informationer bruges kun til at kontakte dig i forbindelse med din forespørgsel.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@k-hillerup.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Karina Hillerup Rimmen
Gabelsparken 96
6740 Bramming
Telefon: 23714848
Email: kontakt@k-hillerup.dk

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]